Skolotāji

Ja sākumā ( no 05.04.2014.-31.12.2018.) Sintija un Gina divatā varējām paveikt visu, tad tagad priecājamies par kuplo skolotāju pulku, kurš pa šiem gadiem mums ir pievienojies. Īpašs prieks par jaunajiem skolotājiem- Kristīni, Ivetu un Ingu, kuras no 2019.gada pārņēmušas skoliņas vadību un turpina mūsu iesākto. Ja arī Tev ir kāda laba doma, ko tieši Tu gribētu mūsu bērniņiem vai vecākiem parādīt, pastāstīt vai iemācīt, dod ziņu. Mēs priecājamies par katru jaunu ideju, kuru izdodas īstenot.

 

Ko mēs esam paveikuši?

Skolotāja Lāsma

Bez mūsu mākslas skolotājas Lāsmas, nebūtu ne mūsu skaistais skoliņas logo, ne īpašie ielūgumi uz skoliņas pasākumiem. Tā kā Lāsma ar savu dēliņu Benjaminu jau gandrīz no pirmās dienas ir ar mums, tad viņa vislabāk zina, ko tāds mazs skolnieciņš viņas jautrajās mākslas nodarbībās gribētu un varētu atkal uzzīmēt vai izveidot. Tētis un mamma drīkst Tev, protams, vienmēr palīdzēt, ja pašam šķiet par grūtu.


Skolotāja Iveta

Skolotāja Iveta aizvieto skolotāju Agnesi mazo bērniņu nodarbībās jau no 2017.gada septembra. Arī ar Ivetu Tu vari spēlēt savu iemīļoto jautro bumbu rotaļu un mācīties jaunas pirkstiņrotaļas.


Skolotāja Agnese

No 2015. gada septembra līdz 2018.gada decembrim vecākā grupa darbojās kopā  ar sākumskolas skolotāju Agnesi, kur mazie skolnieki čakli mācījās rakstīt, lasīt un visdažādākos veidos iepazīt latviešu valodu. 


Skolotāja Gina

Ar mūsu mīļo Ginu no skoliņas pirmssākumiem līdz 2018.gada decembrim gan lieli, gan mazi varēja izmēģināt dažādus deju soļus ritmikas nodarbībās. Uzvest teātri un iemācīties izdejot jaunas un vecas latviešu dejas bērniem. Paldies, Gina, par tavu nenogurstošo enerģiju un idejām. 


Skolotāja Sintija

Skoliņas dibinātāja Sintija vienmēr priecājās gan kopā ar Tevi palasīt kādu pasaciņu,gan izvingrināt pirkstiņus pirkstiņu rotaļās un svētkos uzcept dažādus gardumus. No 2019.gada janvāra Sintija priecājas, ka ir pieteikušies radoši un uzņēmīgi cilvēki, kuri skoliņas darbu nolēmuši turpināt. Paldies visiem par kopā pavadīto laiku un idejām un daudz radošu piedzīvojumu arī turpmākajās nodarbībās Uz tikšanos! 


Skolotāja Agnese

Pašus mazākos no skoliņas sākumiem līdz 2018.gada decembrim ar latviešu skaitāmpantiem un dziesmiņām pašiem mazākajiem iepriecināja Agnese, kuras meitiņa Māra ar mums kopā ir izaugusi. Agneses vadītā jaunākās grupiņas nodarbība nebija iedomājama bez mūsu jautrās bumbu rotaļas, kur ar prieku piedalījās pat tie, kas vēl tikai mācās staigāt. Bet nu pakaļ bumbām var arī ātri aizrāpot. Un dziesmiņu "Re, kur es", dziedāt līdzi var arī paši mazākie.  


Skolotāja Dina

Kopā ar Dinu Hamburgas bērni divus gadus varēja mācīties vecās labās latviešu tautasdziesmas, kuras arī mēs bērnībā platu muti dziedājām. Nodarbību sākumā tika ar dziesmu rotaļās iets, lai bērniem būtu vieglāk atvērties jaunajai mūzikas pasaulei. Dinu noteikti ir iespēja arī turpmāk satikt dažādos Hamburgas latviešu biedrības rīkotajos pasākumos. 


Kontakti

Kristīne Kincius un Inga Alijeva vada skoliņu no 2019. gada janvāra.

 

Tel.: 01639785431 Kristīne

E-pasts: hamburgasskolina@gmail.com