Der zināt! (skoliņas noteikumi)

  • Hamburgas sestdienas skoliņa pastāv uz brīvprātības principa.
  • Ir ieteicams veikt bērnu individuālu apdrošināšanu.
  • Lūdzam veikt regulāras skolas dalības maksas līdz 12. septembrim par pirmo pusgadu vai visu mācību gadu. Līdz 13.februārim par otro pusgadu.
  • Pieteikuma anketa jāaizpilda katru mācību gadu.
  • Neierašanās gadījumā, lūdzam paziņot skolotājiem vai uz e-pastu: hamburgasskolina@gmail.com
  • Lūdzam sekot līdzi, lai bērni ar cieņu un pieklājību izturas pret skolu un tās īpašumu, darbiniekiem un viesiem.
  • Iedrošiniet bērnus skolā runāt latviski.
  • Centieties mājās vēlreiz pārrunāt skolā paveikto, izpildīt nepabeigtos uzdevumus.

Kā pieteikties skoliņā, lasi šeit!