LAIPA jaunumi

Jaunais mācību gads tuvojas!


Latviešu valoda skolas vecuma bērniem Hamburgā!

Jau ilgāku laiku Hamburgas sestdienas skoliņā tiek domāts par papildus latviešu valodas stundām skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Stundas notiks no 1.septembra divreiz mēnesī trešdienā no plkst.16.30-17.45, Hamburgā, Bei der Osterkirche 17 (tas ir 5 min. no Altonas vilcienu stacijas).  Šajās nodarbībās akcents tiks likts tieši uz valodas mācīšanos, lasīšanu, rakstīšanu un gramatiku. Bērni strādās darba burtnīcās un apgūs tēmas, kas noteiktas Latvijas izglītības sistēmā. Stundas vadīs Sintija Buša, latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
Lai šīs nodarbības varētu uzsākt, ir nepieciešama grupa ar vismaz 5 bērniem. Maksa par nodarbību 7 eiro.

Interesentiem lūgums atsūtīt ziņu uz skoliņas e pastu hamburgasskolina@gmail.com . 

Ja zināt kādu, kuram valodas macīšanās būtu aktuāla, droši sūtiet šo zinu tālāk.